HVEM EIER BALROGEN?

Idag har vi jobbet med en problemløsingoppgave som går på å sortere informasjon. Poenget er at man skal finne ut hvor de enkelte skal plasseres basert på gitte opplysninger. Oppgaveteksten er som følger:  Det finnes fem hus. Hus har hver sin farge og huseiere er av forskjellig rase. […]

OfficeVibe

Har nettopp testet ut et flott program som er koblet opp mot vår sosiale tjeneste Yammer. Vi hadde besøk av Galskaperne ifjor på Markaplassen skole. De snakket mye om å få til et godt miljø på arbeidsplassen, gjøre noe for hverandre, spre energi og ha litt galskap i hverdagen. […]

Prioriteringer i dagens samfunn

Dette blogginnlegget er i all hovedsak viet et innlegg min mor skrev til Levanger Avisa og som sto på trykk lørdag 08.03.14. Jeg synes det er betimelig å stille spørsmålstegn ved den utvikling vi har med tanke på det viktigste som finnes, nemlig oss mennesker. Gjør meg tjenesten […]