Uncategorized

Twitring for lærere – 5 tips til bruk i klasserommet

Jeg startet mitt prosjekt med å twitre i klasserommet ifjor. Erfaringene med dette har så langt gitt meg noen åpenbare fordeler med å bruke twitter i klasserommet. Her kommer 5 enkle tips for innføring.

1.Lag en felles twitterkonto for klassen

Det viser seg at elevene ikke vil bruke egne twitterkontoer i skolesammenheng. De vil gjerne unngå å få oppmerksomhet fra skole, for skole oppfattes som mindre kult på fritiden. En elev fortalte meg at han ikke ville at andre skulle se at han f.eks twitret om skole. Det kunne ødelegge status i forhold til andre han kjente fra andre skoler.

2.Få foreldrene med på twitter

Foreldre vil gjerne få innsyn i hva som skjer i klasserommet. Med twitter har du en enkel måte for å vise hva elevene gjør. Foreldre behøver bare å lage en twitterkonto de kan følge klassekonto.

3.Legg til interessante twitterkontoer

Twitterkanalen bør ha godt innhold og for å ha litt aktivitet på kanalen er det lurt å følge kilder som har kvalitet. Vil man søke opp slike twitterkontoer, så bruk søkefunksjonen. Se på profilene og les gjennom info. Sjekk hva de twitrer om og ser det bra ut, legg dem til. En dårlig twitterkilde er gjerne en som stort sett retweeter og bruker favorite. En vil ha noen som er produsent, ikke konsument.

4.Legg ut materiale som er bra for undervisningen

Sørg for at twitterkanalen gir elevene en fordel. De som følger med får gjerne gode linker eller annet materiale som krydrer undervisning.

5. Få elevene til å bruke twitter

Oppfordre til å twitre ofte. Legge til bilder fra naturfageksperimenter, undersøkelser i matematikk, dikt i norsk. Få elevene til å omtale andre twitterkontoer. Hvis du bruker MatteMestern, finn ut hva twitterbruker er (@mattemestern) og nevn i en tweet.

Categories: Uncategorized

Leave a Reply