Uncategorized

KOLLEKTIV SAMARBEIDSKULTUR!!!!

La oss fjerne tidstyver. Dette innlegget faller inn under det som er viktig arbeid i norsk skole. Vi må fjerne tidstyver, bli mer effektive og i den anledning er rektor viktig. Rektor må skape rom for at lærere kan utvikle og kompetanseheve hverandre og sin praksis som lærer. Vi må utnytte flinke folk og unngå at man sitter i møter bare fordi det er satt av tid fast til dette.

Categories: Uncategorized

Leave a Reply