Uncategorized

Den avtalen…

Godt poeng med at en skal samarbeide. Likevel er det stor forskjellighet i måten man får til samarbeidstid i skolene. På en skole har man såkalt stor binding av tid, men får likevel ikke til så mye samarbeid mellom lærerne. På en annen skole kan en ha mindre bundet tid, men likevel få til mye samarbeid. Jeg er spent på hvordan dette vil fungere i praksis, men først skal det stemmes 🙂

Categories: Uncategorized

1 reply »

Leave a Reply